Yhdistyshakemisto

Kyrön Seudun Kyläyhdistys ry

pj Matti Kaajalahti
Kyrön Seudun Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään alueen asukkaiden yleisiä ja yhteisiä toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.